Technisch leesstukje
'De boormachine'
handboormachine
Als je dikwijls gaten moet boren in hout, metaal, plastic of in muren, is een elektrische boormachine een nuttig werktuig. De loodgieter, de technicus, de metselaar, de elektricien, de timmerman nemen een boormachine mee, als ze naar hun werk gaan. In de werkplaats liggen verschillende soorten boormachines klaar.

Een boormachine kan meestal op verschillende snelheden draaien. Telkens als je in een materiaal moet boren, controleer je of de snelheid correct geregeld is.

Vóór je een andere boor in de boorkop steekt, trek je de stekker uit het stopcontact. Op zware boormachines kun je een tweede handgreep vastmaken, zodat je het apparaat met beide handen kunt vasthouden. Dat is interessant wanneer je in hard materiaal (beton) met een dikke boor (meer dan 15 mm) een gat moet boren.
Woordenschat
NederlandsFrans
technischtechnique (adj.)
het stukjele morceau; le bout; l'article (écrit)
borenforer
als (conj. de sub.)quand; lorsque; si (conditionnel)
het gat (plur.= gaten)le trou
het houtle bois (matière)
het metaalle métal
het plasticle plastique
elektrischélectrique
de boormachine (plur.= boormachines)la foreuse
nuttigutile
het werktuigl'outil
de loodgieterle plombier
de technicus (plur.= technici)le technicien
de metselaar (plur = metselaars)le maçon
de elektricien (plur.= elektriciens)l'électricien
de timmerman (plur.= timmerlui)le menuisier; le charpentier
meenemen (nam mee; meegenomen)emporter; emmener
de werkplaatsl'atelier
verschillendedifférent(e)s; plusieurs
de soortla sorte; l'espèce
klaarliggen (lag [lagen] klaar; klaargelegen)être prêt; être à disposition
meestalla plupart du temps; le plus souvent
de snelheid (plur.= snelheden)la vitesse
op de snelheid van…à la vitesse de…
draaientourner
telkens als (conj. de sub.)chaque fois que
het materiaalle matériau
regelenrégler
vóór (conj. de sub.)avant que
anderautre
de boorle foret
de boorkople mandrin
steken (stak[en]; gestoken)introduire; mettre (dans qch.)
trekken (trok; getrokken)tirer
de stekkerla fiche (électrique)
het stopcontactla prise (électrique)
zwaarlourd
de handgreepla poignée
vastmakenattacher; fixer
zodat (conj. de sub.)de sorte que; de manière à ce que
het apparaatl'appareil
beideles deux
de handla main
vasthouden (hield vast; vastgehouden)tenir; maintenir
harddur
het betonle béton
meer danplus de; plus que
mm = millimetermillimètre
de schakelaarl'interrupteur
de bekle bec
het snoerle cordon
©. ~ LDD-Soft.be