Leesvaardigheid: "Brossen"

Lis attentivement ce petit texte!
Clique sur les mots grisés pour avoir leur traduction!
Selon la question, clique sur la réponse, coche les bonnes réponses, ou entre la réponse dans la case!
30 dagen brossen

"Spijbelen is zoals roken", zegt Jens (17). "Voor je het weet kan je niet meer stoppen". 4142 leerplichtige scholieren spijbelden tijdens het schooljaar 2006-2007 meer dan 30 halve dagen. In het deeltijdse onderwijs is bijna één op de drie jongeren problematisch afwezig. De meeste brossers zitten in het derde jaar BSO (Beroepssecundair onderwijs). Jongens en meisjes spijbelen evenveel. Dokters en politiediensten pakken spijbelaars voortaan strenger aan. Wie twee schooljaren op rij meer dan 30 halve dagen spijbelt, verliest zijn studietoelage.

Wanneer mag ik afwezig zijn op school?
  • bij ziekte
  • bij een begrafenis of huwelijk van ouders, grootouders, broers, zussen
  • om een familieraad bij te wonen
  • bij een dagvaarding voor de rechtbank
  • bij een opname in een instelling voor bijzondere jeugdzorg die een schoolvervangend programma aanbiedt
  • als je het topsportstatuut hebt en in het secundair onderwijs zit
  • als de school onbereikbaar is, bij zwaar winterweer of stakingen
  • bij specifieke feestdagen (bijvoorbeeld het Offerfeest)
Let op! : Breng na je afwezigheid altijd een ziektebriefje, een verklaring van je ouders of een officieel document mee naar school.
Doktersbriefje verplicht tijdens examens

Als je minder dan vier achtereenvolgende kalenderdagen ziek bent, mogen je ouders een briefje schrijven. Vanaf vier dagen ziekte is een medisch attest vereist. Je ouders mogen maximaal vier maal per jaar zelf een briefje schrijven. Vanaf de vijfde keer is een doktersattest vereist. Bij ziekte tijdens de examenperiode in het secundair onderwijs is een briefje van de huisarts verplicht.
Vérifions maintenant ta compréhension du texte!
 
©. ~ LDD-Soft.be