Het weer (1)Het weer (4) Het weer (3) Het weer (2)

Plaats de muisaanwijzer op een afbeelding om dadelijk de oplossing te zien.
Klik op een afbeelding om de zin te beluisteren.