Het Alfabet in het Nederlands Luister!

1- Het alfabet met Internetmerken :

2- Het alfabet + diftongen :