DE EERSTE DAG OP HET WERK
(Luistervaardigheid en français)

1) Luister aandachtig en probeer te begrijpen ! en français

2) Kan je deze begripsvragen beantwoorden ? en français

Cliquez sur un mot en bleu pour voir sa traduction française !
Vraag 1:
Waar komt Leon vandaan ?
a uit Nederland
b uit Brabant
c uit Argentinië
d uit Denemarken
Vraag 2:
Wat was Leon z'n droom ?
a om in het buitenland te gaan wonen
b om softwareontwikkelaar te worden
c om in Denemarken te gaan wonen
d om een goede baan te vinden
Vraag 3:
Waar heeft Leon moeite mee ?
a met zijn collega's
b met het eten en de cultuur
c met de taal
d met het werk als softwareontwikkelaar
Vraag 4:
Wat mist Leon het meest ?
a het eten
b zijn familie
c zijn vrienden
d de bergen
Vraag 5:
Wie heeft de verblijfsvergunning voor Leon geregeld ?
a zijn familie
b Leon zelf
c het bedrijf
d de universiteit
Vraag 6:
Hoelang heeft Leon getwijfeld over deze baan ?
a 3 maanden
b 4 jaar
c een week
d geen seconde
Info Vous avez répondu correctement à 0 question(s) sur 6.
Copyright ©2007-. ~ LDD-Soft.be